خصوصی سازی به عنوان یک ضرورت پذیرفته شده است
38 بازدید
محل نشر: گزارش » اسفند 1372 - شماره 37 »(1 صفحه - از 23 تا 23)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی