ارز یک نرخی و چند نکته مهم
40 بازدید
محل نشر: مجلس و پژوهش » آذر و دی 1372 - شماره 5 »(2 صفحه - از 71 تا 72)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی