دیدگاه: رهیافتهایی برای سامان اقتصاد
38 بازدید
محل نشر: مجلس و پژوهش » مهر و آبان 1374 - شماره 17 »(6 صفحه - از 181 تا 186)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی