پیشنهادات اصلاحی در قوانین مربوط به کار به منظور حمایت از اصل اشتغال، تولید و سرمایه
38 بازدید
محل نشر: نامه فرهنگ » تابستان 1376 - شماره 26 »(2 صفحه - از 48 تا 49)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی