صنعت ملی؛ نارسایی های ساختاری و چالش های ناکام: صنعت داخلی؛ نیازمند تحول در تئوری و عمل
40 بازدید
محل نشر: مجلس و پژوهش » مهر و آبان 1372 - شماره 4 »(11 صفحه - از 205 تا 215)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی