فقرزدایی؛ یک لایحه و چند پرسش اساسی
38 بازدید
محل نشر: مجلس و پژوهش » خرداد و تیر 1375 - شماره 20 »(6 صفحه - از 157 تا 162)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی