ابطال ضوابط تأسیس بانک غیردولتی
44 بازدید
محل نشر: بانک و اقتصاد » اسفند 1381 - شماره 33 »(2 صفحه - از 28 تا 29)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی