میزگرد: مدیران و مجلس پنجم؛ انتظارات متقابل
37 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : تدبیر ) مرداد 1375 - شماره 64 )(9 صفحه - از 8 تا 15 - از 84 تا 84)
تعداد شرکت کننده : 0