الگوی نظام بانکداری اسلامی کارآمدتر از بانکداری مرسوم در دنیاست
34 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : پیام بانک ) هفته چهارم مهر 1375 - شماره 93 )(2 صفحه - از 1 تا 1 - از 5 تا 5)
تعداد شرکت کننده : 0