میزگرد: مهندسی مشاور؛ ضرورت بازنگری در نقش ها و کارکردها (میزگرد جدید تدبیر)
42 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : تدبیر ) اذر 1373 - شماره 48 )(10 صفحه - از 6 تا 15)
تعداد شرکت کننده : 0