به نفاق و التقاط بسیار حساس بود
37 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : شاهد یاران ) ابان 1388 - شماره 48 )(5 صفحه - از 20 تا 24)
تعداد شرکت کننده : 0